eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vlet za papagjom do Hanuoviec nad Topou
Noris, 20.02.2011 (33528 pretan)

Dnes, 20. februára, som sa vydal do Hanušoviec nad Topou. Chystal som sa tam u dlhšiu dobu, ale ke som sa dozvedel, e tam pôjde mimoriadny parný vlak, tak to znamenalo jasný plán na nedeu. Hanušovce nad Topou sú mesto známe štyrmi viaduktmi, ktoré sú postavené v okolí. Ja to z Prešova do Hanušoviec nemám a tak aleko, preto som zaal chysta potrebné veci, teda fotoaparát. Taktie som ihne zaal sledova predpovede poasia na tento de, no tie sa ím alej tým viac horšili a horšili...

Zobúdzam sa dnes ráno, aj ke skoré ranné vstávanie nie je ni príjemné, dnes to nebol pre ma veký problém. Predpovede sa naplnili, vonku je zamraené, no bez hmly. Po vykonaní ranného „rituálu“ zachytávam na môj fotoaparát tento mimoriadny vlak, na ele ktorého boli a dva rušne – jeden motorový a jeden parný – na ceste do Kapušian pri Prešove.
 
Motorový ruše T466.0254 "Pilštik" a parný ruše 477.013 "Papagáj" smerujú do Kapušian
Motorový ruše T466.0254 "Pilštik" a parný ruše 477.013 "Papagáj" smerujú do Kapušian

Po absolvovaní cesty do Kapušian ihne na stanici zahliadnem tieto dva rušne – motorový ruše T466.0254 „Pilštik“ a parný ruše 477.013 „Papagáj“. Ihne zaínam z dokumentovaním týchto rušov v stanici. Môj plán je, ís osobným vlakom na zastávku Hanušovce nad Topou mesto, a tam nájs vhodné miesto na fotenie. Po zdokumentovaní týchto rušov prichádza osobný vlak smer Hanušovce, do ktorého ihne nastupujem. Po odchode osobného vlaku z Humenného do Prešova a Bardejova do Prešova štartujeme aj my.
 
Motorový ruše T466.0254 "Pilštik" a parný ruše 477.013 "Papagáj" v Kapušanoch
Motorový ruše T466.0254 "Pilštik" a parný ruše 477.013 "Papagáj" v Kapušanoch
 
Parný ruše 477.013 "Papagáj" v Kapušanoch, v pozadí Kapušiansky hrad
Parný ruše 477.013 "Papagáj" v Kapušanoch, v pozadí Kapušiansky hrad
 
Po krátkej ceste v osemstodesiatke vystupujem na zastávke Hanušovce nad Topou mesto. Ihne zaínam s hadaním vhodného fotofleku. Po chvíli som ho našiel, vyistil od bujnej vegetácie. Všetko vyzeralo dobre, a kým sa neobjavili miestni obania. Po absolvovaní rozhovoru s týmito obanmi radšej ihne opúšam tento, poda ma dobrý, fotoflek a zaínam z hadaním iného fotofleku. Po chvíli nachádzam aj alší vhodný fotoflek.
 
Najdlhší Hanušovský viadukt z môjho pôvodného fotofleku
Najdlhší Hanušovský viadukt z môjho pôvodného fotofleku

Najdlhší Hanušovský viadukt z môjho nového fotofleku
 Najdlhší Hanušovský viadukt z môjho nového fotofleku
 
Na tomto fotofleku som bol sám, nikde ani nohy. Po asi hodine akania sa v priebehu piatich minút okolo ma objavilo asi 20 nemecky hovoriacich fotografov. Toto u bolo pre ma jasným znamením, e dlho oakávaný mimoriadny vlak sa ochvía objaví. A tak sa aj stalo, prv sa za kopcom objavila para a potom sa objavil aj parný ruše so súpravou nákladných vozov. Z okolia sa ozývali u len zvuky uzávierok fotoaparátov.
 
Parný ruše 477.013 "Papagáj" na ele mimoriadného parného nákladného vlaku
Parný ruše 477.013 "Papagáj" na ele mimoriadného parného nákladného vlaku

Po vyfotení parného vlaku na viadukte som sa ja pobral domov, no ostatní fotografi pokraovali vo fotografovaní na alších miestach. Po príchode domov som sa snail zisti, kedy pôjde parný vlak naspä do Prešova, po chvíli sa mi to aj podarilo. Vlak mal ís do Prešova hne za rýchlikom „Šarišan“. Tak som sa teda vybral ku trati aby som to zdokumentoval. Po chvíli sa objavil tento mimoriadný parný vlak a po chvíli za ním aj poiarny vlak na ele s „pilštikom“. Po zdokumentovaní týchto vlakov som sa u definitívne pobral domov.
 
Parný ruše 477.013 "Papagáj" na ceste do Prešova v Ninej Šebastovej
Parný ruše 477.013 "Papagáj" na ceste do Prešova v Ninej Šebastovej
 
Fotografie a text: © Norbert Mondek

Svisiace lnky:
Viadukty v okol Hanuoviec nad Topou (09.02.2012)
eleznin zastvka Nin ebastov (09.04.2011)
ivot v st. arisk Lky (2.) (11.12.2008)
Vlet v Kapuanoch pri Preove (11.06.2008)
ivot v st. arisk Lky (31.05.2008)
Tra 193: Preov - Vranov nad Topou - Strsk - Humenn (27.09.2007)


Home